Zaloguj się

30 września wystartowały konkursy dziesiątej edycji Programu TalentowiSKO. Program jest realizowany przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, do którego należy również Bank Spółdzielczy w Limanowej. Zapraszam do udziału.

Program TalentowiSKO jest rozwinięciem znanego od dawna programu Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO).
Ideą Programu jest wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu i rozwoju ich talentów. Realizowanie pasji uczy młodych ludzi zaangażowania, organizacji i konsekwencji w działaniu, co pozwala na osiąganie postawionych celów. Zdobywanie wiedzy w dziedzinie finansów i przedsiębiorczości poszerza horyzonty i tym samym, daje lepszy start w przyszłość.

Celem Programu jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, że warto jest być przedsiębiorczym, czyli pomysłowym i zaradnym. Wypracowanie takich postaw z pewnością będzie procentowało w dorosłym życiu, szczególnie przy podejmowaniu ważnych decyzji, takich jak wybór ścieżki edukacji czy wynajem lub zakup mieszkania.

TalentowiSKO to nie tylko lekcje na temat oszczędzania i praktycznego zastosowania matematyki w świecie finansów. To także konkursy, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne, zarówno dla szkół, jak i najbardziej aktywnych nauczycieli.


Tematami tegorocznej edycji konkursów będą:
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych. Uczniowie zostaną poproszeni o przygotowanie elektronicznych albumów, w których zamieszczą zdjęcia rzeczy twórczo przetworzonych, tak aby mogły być ponownie użyte. Dodatkowo uczniowie przeprowadzą serię wywiadów z dorosłymi pt.: „A Ty jak oszczędzasz?”.
 
Regulamin Konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ten konkurs zachowuje swoją dotychczasową formę. Uczniowie mają za zadanie przygotować biznes plan, ale tym razem będą musieli zaprezentować swój pomysł w formule tzw. elevator speech (czyli krótkiej wypowiedzi, możliwej do wygłoszenia podczas podróży windą w biurowcu) oraz prezentacji multimedialnej według konkretnych wytycznych. Kluczowe będzie uzasadnienie, dlaczego uczeń uważa, że właśnie jego projekt powinien wygrać.
 
Regulamin Konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"


Dla zwycięzców konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne – zarówno na etapie krajowym, jak i regionalnym  Wykaz nagród dla laureatów Konkursów TalentowiSKO 
 
Zgłoszenia do konkursów można składać do dnia 30.10.2022 r. w dowolnej placówce naszego Banku lista placówek
 
Więcej na temat Programu TalentowiSKO można przeczytać na stronie www.talentowisko.pl