Zaloguj się

30 września br. wystartowały konkursy organizowane w ramach Programu TalentowiSKO. Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, a młodzież licealną do udziału w konkursie „Inkubator szkolnych biznesów”.

TalentowiSKO to inicjatywa realizowana przez Zrzeszenie BPS w celu wsparcia edukacji dzieci i młodzieży w obszarze przedsiębiorczości, prowadzona w szkołach w całej Polsce. Tegoroczna odsłona Programu będzie wyjątkowa, ponieważ zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt dzisiejszych czasów – ekologię.

Patronat nad tegoroczną edycją objęło 14 Kuratoriów Oświaty, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.  


Program TalentowiSKO jest rozwinięciem znanego od dawna programu Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO).

Ideą Programu jest wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu i rozwoju ich talentów. Realizowanie pasji uczy młodych ludzi zaangażowania, organizacji i konsekwencji w działaniu, co pozwala na osiąganie postawionych celów. Zdobywanie wiedzy w dziedzinie finansów i przedsiębiorczości poszerza horyzonty i tym samym, daje lepszy start w przyszłość.

Celem Programu jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, że warto jest być przedsiębiorczym, czyli pomysłowym i zaradnym. Wypracowanie takich postaw z pewnością będzie procentowało w dorosłym życiu, szczególnie przy podejmowaniu ważnych decyzji, takich jak wybór ścieżki edukacji czy wynajem lub zakup mieszkania.

TalentowiSKO to nie tylko lekcje na temat oszczędzania i praktycznego zastosowania matematyki w świecie finansów. To także konkursy, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne, zarówno dla szkół, jak i najbardziej aktywnych nauczycieli.


Tematami tegorocznej edycji konkursów będą:
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych. Uczniowie zostaną poproszeni o przygotowanie elektronicznego albumu z fotografiami produktów, które zyskały nowe życie oraz serii wywiadów z dorosłymi pod hasłem „A ty jak oszczędzasz?”,
 
Regulamin Konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ten konkurs zachowuje swoją dotychczasową formę. Uczniowie mają za zadanie przygotować biznes plan, ale tym razem będą musieli zaprezentować swój pomysł w formule tzw. elevator speech (czyli krótkiej wypowiedzi, możliwej do wygłoszenia podczas podróży windą w biurowcu) oraz prezentacji multimedialnej według konkretnych wytycznych. Kluczowe będzie uzasadnienie, dlaczego uczeń uważa, że właśnie jego projekt powinien wygrać.
 
Regulamin Konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie przystąpienia do konkursu "Inkubator szkolnych biznesów"


Dla zwycięzców konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne – zarówno na etapie krajowym, jak i regionalnym.
Wykaz nagród dla laureatów Konkursów TalentowiSKO (plik pdf)
 
Zgłoszenia do konkursów można składać do dnia 31.10.2021 r. w dowolnej placówce naszego Banku Spółdzielczego w Limanowej.

lista placówek


Więcej na temat Programu TalentowiSKO można przeczytać na stronie www.talentowisko.pl 

Grupa BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 321 Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS to ponad 2 300 placówek, z dostępem do ponad 2 200 bezprowizyjnych bankomatów w całej Polsce dla swoich klientów. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS obsługują klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Oferują produkty i usługi finansowe dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności, w których działają. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu oraz funduszy inwestycyjnych. Więcej na: www.bankbps.pl, www.mojbank.pl, www.talentowisko.pl
Banki Spółdzielcze z Grupy BPS działają w oparciu o wyłącznie polski kapitał oraz bazują na 150-letniej historii bankowości spółdzielczej, wywodzącej się z najlepszych tradycji rodzimej spółdzielczości. Specjalizują się w obsłudze klientów indywidualnych, rolników oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To instytucje prospołeczne wspierające lokalne społeczności, w których życiu aktywnie uczestniczą. Banki Spółdzielcze tworzą miejsca pracy, odgrywają ważną rolę w przezwyciężaniu biedy i stagnacji gospodarczej, stabilizują gospodarkę, pomagają słabszym. Dzięki ich lokalnemu charakterowi klienci mogą liczyć na elastyczność i prawdziwie ludzkie, indywidulane podejście ze strony Banków Spółdzielczych. Są inkubatorami lokalnych inicjatyw, budują społeczeństwo obywatelskie poprzez wspieranie lokalnych instytucji oraz inicjatyw kulturalnych i społecznych.