Zaloguj się

Informujemy, że w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym zmianie ulegają godziny pracy placówek Banku w dniach: 02.04.2021 r. (Wielki Piątek) i 03.04.2021r. (Wielka Sobota). Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


 

W dniu 02.04.2021r.(piątek) realizacja poszczególnych zleceń i rozliczeń będzie wyglądać następująco:


1. Rozliczenia międzybankowe w złotych ELIXIR, realizowane będą w dwóch sesjach:
  • I sesja do godz. 9:00,
  • II sesja do godz. 13:00.
Wszystkie zlecenia złożone po godz. 13:00 obciążą rachunek w dniu bieżącym, a u beneficjenta rozliczone zostaną w dniu 6 kwietnia 2021 roku.
 
2. Przekazy dewizowe będą realizowane następująco:
  • wychodzące  – do godz. 13:00, (w trybie pilnym do godz. 12:00),
Dyspozycje zleceń złożone po tych godzinach rozliczone zostaną w dniu 6 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że dzień 2 kwietnia (Wielki Piątek) jest dniem wolnym dla transakcji dewizowych w prawie wszystkich walutach. W tym dniu przypada data waluty tylko dla  USD i PLN.  Zgodnie z harmonogramem operacyjnym systemu TARGET2 Wielki Piątek jest dniem wolnym od rozliczeń w walucie EUR, co będzie skutkowało brakiem transakcji przychodzących SEPA.
 
3. DealingBPS – obsługa transakcji FX, Order FX odbywać się będzie do godz. 13:00.

4. Rozliczenia międzybankowe – SORBNET:
  • zlecenia wychodzące - realizowane będą do godziny 13:00
  • zlecenia przychodzące - księgowane będą na rachunkach do godz. 13:00.