Zaloguj się

27 września br. w centrali Banku gościliśmy nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy, a także zainaugurowania kolejnej edycji oszczędzania w SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Licznie przybyłych na spotkanie nauczycieli przywitał Waldemar Żurek, Wiceprezes Zarządu Banku: „Bank jako instytucja zaufania publicznego, oprócz swojej podstawowej działalności, stara się również realizować zadania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wychodzimy z różnymi inicjatywami na rzecz społeczności lokalnej. SKO czy Program TalentowiSKO są tego najlepszym przykładem. Chciałbym podziękować za wyjątkową współpracę z naszym Bankiem, za wysiłek i gotowość poświęcenia czasu na dodatkową pracę związaną z działaniami SKO. Nasze instytucje współdziałają na rzecz wspólnego dobra. Upowszechniając ideę oszczędzania i przedsiębiorczości, przekazujemy młodemu pokoleniu cenne wartości. Uczniowie nabierają dobrych nawyków, a zdobyta przez nich wiedza i umiejętności procentują w ich dorosłym życiu. Z roku na rok widzimy coraz większe zaangażowanie z Państwa strony, ale również bardzo wysoki poziom pracy z uczniami, z czego bardzo się cieszymy”.Następnie głos zabrała Zofia Szewczyk, Dyrektor Handlowy Banku, która także podziękowała za dotychczasową współpracę i pogratulowała Opiekunom dotychczasowych osiągnięć. Najbardziej wyróżniającym się w działalności SKO szkołom i Opiekunom, zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki.Koordynator Programu SKO z ramienia Banku, Sabina Załupska podsumowała kolejny rok działań związanych z propagowaniem oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, a także omówiła zasady współpracy z Bankiem w ramach SKO. W prezentacji przedstawiła informacje dotyczące zakładania i prowadzenia rachunków SKO, a także zasady konkursów organizowanych dla szkół, opiekunów i uczniów, zarówno przez Bank, jak i w ramach ogólnopolskiego Programu TalentowiSKO.  


Zachęcamy Szkoły do dalszego oszczędzania w SKO pod patronatem naszego Banku!


Szkolne Kasy Oszczędności proponowane przez Bank to oferta, która ma na celu uczyć najmłodszych mądrego dysponowania pieniędzmi przez praktykę oszczędzania. Działania Banku w tym zakresie wspierają Dyrektorzy i Nauczyciele – opiekunowie SKO, którzy angażują się i organizują w swoich szkołach akcje i konkursy, a także przyjmują wpłaty od uczniów i mobilizują ich do oszczędzania.