Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej, realizując swoją misję, cały czas inwestuje w edukację finansową dzieci i młodzieży szkolnej.

30 września 2019r. w siedzibie Banku gościliśmy nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności współpracujących z Bankiem. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy oraz wymiany doświadczeń i pomysłów. Zainaugurowano także kolejną już dziesiątą edycję oszczędzania pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Szkolne Kasy Oszczędności proponowane przez Bank to oferta, która ma na celu uczyć najmłodszych mądrego dysponowania pieniędzmi przez praktykę oszczędzania. Działania Banku w tym zakresie wspierają nauczyciele – opiekunowie SKO, którzy angażują się i organizują w swoich szkołach akcje i konkursy, a także przyjmują wpłaty od uczniów i mobilizują ich do oszczędzania.

Wiceprezes Zarządu Banku Waldemar Żurek przywitał licznie przybyłych na spotkanie nauczycieli. Wręczając pamiątkowe dyplomy, podziękował za dotychczasową współpracę. „Dziękuję Państwu za wysiłek i gotowość poświęcenia czasu na dodatkową pracę związaną z działaniami SKO.  Upowszechniając ideę oszczędzania i przedsiębiorczości, przekazujecie młodemu pokoleniu cenne wartości. Uczniowie nabierają dobrych nawyków, a zdobyta przez nich wiedza i umiejętności procentują w ich dorosłym życiu”.

Następnie głos zabrała Sabina Załupska, Koordynator Programu SKO z ramienia Banku, która podsumowała kolejny rok działań związanych z propagowaniem oszczędzania wśród dzieci i młodzieży. W swojej prezentacji przedstawiła zasady współpracy z Bankiem w ramach SKO, przekazała informacje dotyczące zakładania i prowadzenia rachunków SKO, zaprezentowała konkursy oferowane w ramach ogólnopolskiego Programu TalentowiSKO oraz omówiła regulaminy konkursów organizowanych przez Bank dla szkół, opiekunów i uczniów.  

Spotkanie połączone z dyskusją przebiegło w serdecznej atmosferze. Opiekunom wręczono drobne upominki, a także wszelkie materiały niezbędne do pracy z uczniami.