Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej chętnie angażuje się w wiele inicjatyw mających na celu edukację dzieci i młodzieży. Dlatego też z entuzjazmem odpowiedział na zaproszenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i przystąpił do 5 edycji europejskiego projektu European Money Week.

Celem projektu jest popularyzacja świadomego korzystania z usług finansowych i edukacji ekonomicznej społeczeństwa. Stałym elementem European Money Week w Polsce są działania związane z Projektem Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL.

W ramach tych działań, 13 marca br. w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Laskowej, odbyła się ciekawa lekcja z zakresu bankowości. Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu Sabina Załupska, opowiedziała uczniom o specyfice pracy w banku oraz trudnym, ale ciekawym zawodzie bankowca. Prezentacja pełna ciekawostek i zabawnych przerywników spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Na zakończenie spotkania uczniowie celująco zdali test ze zdobytej wiedzy, biorąc udział w quizie opracowanym na wzór gry Milionerzy.

Mamy nadzieję, że spotkanie było ciekawym doświadczeniem i przyczyni się do podejmowania w przyszłości przez młodych ludzi przemyślanych decyzji oraz świadomego korzystania z produktów bankowych.