Zaloguj się

Na łamach Rzeczpospolitej z cylku gospodarka - nauka - perspektywy ukazał sie wywiad z Panem Adamem Dudukiem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej

Panie Prezesie, kończy się Międzynarodowy Rok Spółdzielczości i zarazem 135 rok nieprzerwanej działalności Banku Spółdzielczego
w Limanowej.  Czy można stwierdzić, że był to rok inny i w jakiś sposób wyjątkowy?

Może z racji tego, że spółdzielczość, jako przejaw społecznej aktywności gospodarczej została zauważona i doceniona przez wspólnotę międzynarodową. Dla naszego Banku był to kolejny rok kontynuacji idei Towarzystwa Zaliczkowego powołanego do życia w 1877 r. Od tamtego czasu dzięki postępowi technologicznemu i rozwojowi systemów informatycznych uległo zmianie prawie wszystko, prócz idei właśnie. A trzeba pamiętać, że spółdzielczość jest przede wszystkim ruchem oddolnym. Dzisiaj gdy głównym celem, a wydaje się, że i wartością jest pieniądz, zapomniano o człowieku. Ruch spółdzielczy stawia na człowieka, na aktywność we wspólnocie, na jego uczciwość i przedsiębiorczość
w działalności ukierunkowanej na lokalny sukces gospodarczy.

 

Z jednej więc strony tradycja i praca w interesie lokalnej społeczności, a z drugiej dbałość o zysk bez którego nie da się niczego zdziałać. Czy te dwie, wydawałoby się przeciwstawne rzeczy można z sobą pogodzić? 

Oczywiście, że można pod warunkiem, że za podstawę działalności uzna się społeczną odpowiedzialność biznesu. Na tej odpowiedzialności Bank Spółdzielczy w Limanowej buduje swoje relacje z klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznością lokalną. Jesteśmy instytucją zaufania publicznego i jako taka, koncentrujemy swoje działania społeczne na wspieraniu  inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Bierzemy też czynny udział w inicjatywach z zakresu, ekologii, podnoszenia poziomu edukacji ekonomicznej
i finansowej, a nawet pomocy społecznej. Od lat wspieramy finansowo organizacje charytatywne oraz działania na rzecz osób znajdujących się
w trudnych sytuacjach życiowych. Część wypracowanych zysków przeznaczamy na dofinansowanie działalności fundacji, stowarzyszeń
i związków, klubów sportowych, bibliotek i przedszkoli.  Bierzemy czynny udział w organizacji otwartych imprez masowych, wspieramy zespoły muzyczne oraz osoby z pasją, które mimo przeciwności losu potrafią zarażać optymizmem i uporem w dążeniu do wytyczonych celów.

 

Panie Prezesie, gdyby miał pan w pięciu zdaniach scharakteryzować Bank, przekonać do niego, to co by się w nich znalazło?

Przede wszystkim wartości jakie wyznajemy, a więc rzetelność i profesjonalizm, których konsekwencją jest zaufanie klientów pozwalające nam na dynamiczny rozwój nie tylko terytorialny, ale i technologiczny. Dzięki temu możemy zagwarantować najnowocześniejsze rozwiązania finansowe, sprawność efektywność działania oraz obsługę na najwyższym poziomie.  Na tle konkurencji wyróżniamy się nie tylko działaniami na rzecz lokalnego środowiska, lecz także szybkością podejmowanych decyzji kredytowych i troską o klienta, który jest partnerem,
a nie numerem konta i pozycją w statystyce. Osoba przychodząca do Banku Spółdzielczego w Limanowej wchodzi do drużyny grającej razem
o lepszą przyszłość. 

 

Dziękuje za rozmowę