Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej chętnie wspiera inicjatywy, które mają na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych, a także rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży. Przykładem takiego działania jest Spartakiada Sportowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, która miała miejsce 30 maja 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Limanowej.

„Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia  i solidarności, wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowca”- Jan Paweł II.

Powiatowa Spartakiada Sportowa, w której udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych  i gimnazjalnych z terenu miasta Limanowa oraz gmin Powiatu Limanowskiego, odbyła się po raz jedenasty.  

Głównym celem imprezy jest uwrażliwienie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością, integracja dzieci z niepełnosprawnością z rówieśnikami, a także możliwość uzyskania informacji na temat realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.Na oficjalnym otwarciu Spartakiady nie mogło zabraknąć flagi olimpijskiej oraz płonącego znicza, które zostały wniesione przez uczestników. Otwarcia Spartakiady dokonali: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 Kazimiera Zięba, Wicestarosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Sekretarz Gminy Limanowa Marek Ziaja oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Monika Nawalaniec. Oprawę muzyczną przygotował pan Robert Jasica.

Spotkanie to, jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego. Organizatorami Spartakiady byli: Wiesława Joniec, Bogusław Bieda, Magdalena Czachurska - Bieda, Magdalena Wójtowicz. Nieocenioną pomoc niósł również szkolny wolontariat, który jest bardzo mocno zaangażowany w tą imprezę. Spotkanie uświetniły występy taneczne dziewcząt z klas VI b SP oraz II a G, które przygotowała pani Krystyna Sukiennik – Pasyk.

W trakcie trwania Spartakiady rodzice i opiekunowie mogli skorzystać z porad pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także otrzymać wszelkie informacje na temat realizacji zadań pomocowych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Uczestnictwo w Spartakiadzie to niezwykły dzień dla przybyłych dzieci, które startują w kilku niełatwych konkurencjach sportowych. Radość uczestników, biorących udział w spotkaniu przeplata się z sukcesem, rywalizacją i trudem w przełamaniu własnych słabości. Jednakże tego dnia każdy jest zwycięzcą! Po trudnej rywalizacji każdy uczestnik otrzymuje medal, dyplom oraz nagrodę.

Bank Spółdzielczy w Limanowej był Partnerem przedsięwzięcia.