Zaloguj się

SKO Dobra

17 października 2013r odbyło się ślubowanie klas pierwszych. 39 dzieci pasowano na uczniów Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dobrej. Uroczystość została połączona z przyjęciem do Szkolnej Kasy Oszczędności. Dzieci otrzymały drobne prezenty ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Opiekun:  Aneta Kokot