Zaloguj się

1 października podczas uroczystości ślubowania i pasowania na ucznia, pierwszoklasiści zostali przyjęci również do grona członków SKO.

Każdy uczeń klasy pierwszej, który nie posiadał jeszcze książeczki SKO , taką książeczkę otrzymał z symbolicznym wkładem 1 złoty. Na zakończenie opiekun SKO zachęcała wszystkich uczniów do systematycznego oszczędzania. Każdy pierwszak otrzymał również ołówek z logo Banku Spółdzielczego w Limanowej.