Zaloguj się

„ Oszczędzanie dobra rzecz, warto taki nawyk mieć”.

Pod tym hasłem, 29 kwietnia, uczniowie klasy Ib zorganizowali apel na temat oszczędzania w SKO oraz  przedstawili mądrości płynące   ze znanych przysłów o pieniądzach, np. „Od przybytku głowa nie boli”, „Grosz do grosza a będzie kokosza”, itp.

Poprzez humorystyczne scenki i piosenkę, pierwszaki  pokazali kolegom skutki rozrzutności, a także korzyści wynikające z systematycznego oszczędzania w SKO. W apelu wzięli udział uczniowie klas: 0, Ia, Ib, II, III wraz z wychowawcami.


Na zakończenie spotkania nagrodzony został „Mistrz oszczędzania w marcu” - Patryk Biedroń z klasy II.

Nagrodę dla „Mistrza oszczędzania ” ufundował Bank Spółdzielczy w Limanowej.