Zaloguj się

PODSUMOWANIE AKCJI SKO 2015/2016

10 czerwca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej odbyło się oraz uroczyste zakończenie akcji „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym w Limanowej” – edycja 2015/2016 oraz finał konkursu „Spełniam marzenia dzięki SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”.

W tym roku oprócz popularyzacji działalności SKO w szkołach, przedmiotem konkursu było również wykonanie przez uczniów pracy plastycznej, przedstawiającej sposób realizacji marzeń, które wyznaczało hasło konkursu. Prace miały zostać wykonane odręcznie, techniką dowolną i spełniać wymagane kryteria.  Konkurs trwał od 10 grudnia 2015 r. do 15 maja 2016 r. Jak się okazało oszczędzanie w SKO jest doskonałym sposobem na realizację marzeń. Co więcej może wyzwolić potencjał artystyczny, czego najlepszym dowodem jest profesjonalna wystawa prac konkursowych.

Realizując swoją misję Bank cały czas inwestuje w edukację finansową dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto kładzie nacisk na rozwijanie wszelkich talentów, również artystycznych. Kreatywność, wysoka jakość i technika z jaką zostały wykonane prace przez dzieci, przerosła najśmielsze oczekiwania.

Nagrody w konkursie „Spełniam marzenia dzięki SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej…” zostały przyznane w dwóch kategoriach: ogólnej - dla szkół oszczędzających pod patronatem Banku oraz w kategorii indywidualnej – dla uczniów. Wybór zwycięskich szkół uzależniony był od oceny uzyskanej przez szkoły, wg określonych kryteriów, głównie wyników działalności SKO oraz udziału członków SKO w popularyzacji oszczędzania. Tak więc, za całokształt działań w roku szkolnym 2015/2016:

·    Nagrodę główną w wysokości 1000 zł –   otrzymała Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyku,

·     Nagrodę  drugiego stopnia w wysokości 700 zł zdobyła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu,

·       Nagroda trzeciego stopnia, w wysokości 400 zł, trafiła do Szkoły Podstawowej w Młynnem.

 

W kategorii dla uczniów spośród 397 nadesłanych do Banku prac wyłoniono 52 laureatów oceniając nowatorski pomysł, zgodność pracy z tematyką oraz jej technikę i estetykę. Nagrody w postaci plecaków Nike, Słuchawek Sony, młodzieżowych torb z nadrukiem i portfeli trafiły do:

 

Lista laureatów - sprawdź.

 

W tym roku szkolnym z Bankiem oszczędzało 3000 dzieci z 47 szkół podstawowych i gimnazjów. Był, był to czas wytężonej pracy. Dlatego podsumowując obecną edycję akcji SKO i trzeci rok działania ogólnopolskiego programu edukacyjnego „TALENTOWISKO” uhonorowano szkoły uczestniczące w akcji. W tym roku, po raz trzeci przyznano odznakę „Najdynamiczniejsza  Szkoła  SKO” . Zaszczytny tytuł otrzymała Szkoła Podstawowa  w Nowym Rybiu.

Podczas finału nie zapomniano o uczniach z poszczególnych szkół, którzy wytrwale oszczędzali. Dla najbardziej aktywnych i systematycznych uczestników akcji SKO oraz tych,  którzy zgromadzili największą sumę  oszczędności  przekazano nagrody, które odbiorą wraz ze świadectwem szkolnym.

 

Wystawę prac będzie można obejrzeć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej, Przy ul. M.B. Bolesnej 13, do dnia 17 czerwca 2016r. Serdecznie zapraszamy!