Zaloguj się

Zapraszamy na otwarcie wystawy prac ceramicznych w wykonaniu uczniów szkół biorących udział w akcji SKO.

Uroczysty wernisaż i finał konkursu odbędzie się dnia 10 czerwca 2011 r. o godz. 10:00 w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej ul. J. Marka 13.