Zaloguj się

Konkurs „Skarbonki” cieszy się największą popularnością wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Młynnem. Organizuje go w ramach działalności SKO – opiekun Anna Pytel.

Uczniowie przynoszą wykonane przez siebie skarbonki do szkoły. Zostają one umieszczone na wystawce, a następnie dokonywana jest ich ocena. Sposób wyboru najładniejszych skarbonek przebiega według wcześniej ustalonego regulaminu. Największym zainteresowaniem cieszy się ocenianie przez całą społeczność szkolną czyli przez uczniów i nauczycieli. Każda skarbonka ma przypisany numer. Głosujące osoby otrzymują kartę do głosownia, na której w tabelce znajdują się numery skarbonek i zaznaczają trzy najładniejsze skarbonki. Po zakończeniu głosowania, komisja zlicza punkty i ogłasza wyniki.


I miejsce zajęła skarbonka „LISEK” wykonana przez Krystiana Króla
II miejsce otrzymała skarbonka „WAGA” – wykonana przez Kingę Bołoz
III miejsce – zajęły dwie skarbonki – „ROBOT” Wiktora Sułkowskiego i „WIEWIÓRKA” Martyny Sułkowskiej

      Opiekun SKO w Szkole Podstawowej w Młynnem
Anna Pytel