Zaloguj się

Seniorzy to grupa najbardziej narażona na negatywne skutki COVID-19. Wizyta w Banku powinna mieć miejsce jedynie w sytuacjach koniecznych, gdy zdalny kontakt z Bankiem jest niemożliwy.
 
Zachęcamy także do włączenia się w akcję: ZAPŁAĆ ZA SENIORA.
 
Seniorzy nie ryzykujcie swojego zdrowia i życia, by zrobić opłaty. Poproście najbliższych, którzy mają dostęp do płatności internetowych czy też mobilnych, aby opłacili w Waszym imieniu niezbędne rachunki.

Drodzy „mobilni” Klienci prosimy – zaproponujcie swoim rodzicom, dziadkom, wujkom, ciociom lub nawet bliskim sąsiadom w podeszłym wieku, że opłacicie w ich imieniu niezbędne rachunki wykorzystując swój komputer, tablet czy telefon, a oni po udanej transakcji przekażą Wam pieniądze.
 
Zróbmy wszystko, aby ochronić zdrowie naszych seniorów!

Udostępniajcie: #zapłaćzaseniora