Zaloguj się

Od 20 listopada 2014 r. startuje konkurs "Bank Spółdzielczy w Limanowej jest dla mnie ..".

Nie zapominamy o najmłodszych artystach! Przedmiotem Konkursu zainicjowanego przez Bank w trwającym obecnie roku szkolnym pod nazwą;  "Bank Spółdzielczy w Limanowej jest dla mnie…" są profesjonalne warsztaty rzeźbiarskie mające na celu wykonanie plakietki – płaskorzeźby z motywem Banku przy użyciu gliny.

Konkurs przeprowadzany jest w kilku etapach. Wstępny etap konkursu polega na wykonaniu przez uczestników projektu plakietki SKO. Laureaci etapu szkolnego z poszczególnych szkół, na wiosnę będą mieli okazję spotkać się na plenerze integracyjnym, gdzie wykonają wspólnie wizerunki Banku z gliny.
Z pewnością macie wiele ciekawych pomysłów by przedstawić z czym kojarzy się Wam instytucja, jaką jest Bank Spółdzielczy w Limanowej .

Czekamy na wasze zgłoszenia! Szczegółowe zasady określone są w regulaminie konkursu: „Bank Spółdzielczy w Limanowej jest dla mnie…”.
Warunkiem przystąpienia SKO do Konkursu jest:
pisemne zgłoszenie przez Szkołę przystąpienia do Konkursu złożone w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu, w terminie do dnia 30 listopada 2014 r.

Konkurs trwa od dnia 20 listopada 2014 r. do dnia 5 czerwca 2015 roku.