Zaloguj się

Miło nam poinformować, że 30 września br. wystartowały konkursy organizowane w ramach Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych, których celem jest popularyzowanie wśród uczniów pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy, przedsiębiorczością i szacunkiem do pracy.

Ideą Programu jest myśl, że młody człowiek ma wpływ na swoją przyszłość. TalentowiSKO pokazuje dzieciom i młodzieży, że każdy ma jakiś talent. Zdefiniowanie własnych uzdolnień prowadzi do aktywności, a przedsiębiorczość do pieniędzy i sukcesu. W ten sposób zatacza się koło: od marzeń do odkrywania talentów i pieniędzy, a dzięki pieniądzom do głębszego i szerszego realizowania marzeń.

Program namawia, by uczyć się finansów od wczesnego dzieciństwa i pokazuje wzorce tych, którzy ciężką pracą doszli do pieniędzy, a często - sławy. Środkami do celu stają się: systematyczne oszczędzanie i gospodarowanie domowymi finansami oraz pozytywne myślenie o pieniądzach i pracy.

Zachęcamy Szkoły, które oszczędzają w SKO pod patronatem naszego Banku, do przystąpienia do konkursów w ramach programu TalentowiSKO:
 
  • Konkurs „Oszczędzanie w SKO procentuje w Bankach Spółdzielczych” przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI szkół podstawowych. Uczniowie mają za zadanie m.in. zorganizować ogólnoszkolny konkursu o oszczędzaniu, przeprowadzić zbiórkę pieniędzy lub aukcję na społecznie ważny cel oraz przygotować przedstawienia na temat związany z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów. Szczegółowe zasady konkursu znajdziecie w REGULAMINIE.
     
  • Dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas VII – VIII szkół podstawowych przygotowano konkurs „Spółdzielnia dobrych serc”, mający na celu pozyskanie funduszy na szczytny cel, wspierający lokalną społeczność. Uczniowie mają za zadanie znaleźć ważny społecznie cel, a potem zorganizować zbiórkę funduszy. Jak? Może będzie to koncert, a może targ używanych książek albo aukcja własnoręcznie upieczonych ciast? Ograniczenie stanowi jedynie kreatywność uczniów. Szczegółowe zasady konkursu znajdziecie w REGULAMINIE.
     
  • Konkurs „Inkubator szkolnych biznesów” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Zadaniem jego uczestników jest opracowanie pomysłu na własny biznes i przygotowanie biznesplanu.Szczegółowe zasady konkursu znajdziecie w REGULAMINIE.

Dla zwycięzców konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne – zarówno na etapie krajowym, jak i regionalnym.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 października 2018 roku – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do najbliższej placówki naszego Banku. Baza materiałów dla szkół dostępna jest na stronie www.talentowisko.pl.


Program uzyskał patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratoriów Oświaty z całej Polski, Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.