Zaloguj się

W ramach spotkań z uczniami, 24 października 2019 r., przedstawiciele Banku gościli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie. Celem wizyty było przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki finansów i bankowości.

Lekcje, które przeprowadziła Sabina Załupska, Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu, odbyły się w dwóch grupach. Młodsza grupa, czyli uczniowie klas od I do VI, rozmawiali o oszczędzaniu i o roli jaką Bank pełni we współczesnym świecie. Natomiast podczas spotkania z młodzieżą klas starszych omówiona została tematyka produktów bankowych. Uczniowie dowiedzieli się jak korzystać z produktów bankowych, czy i kiedy pożyczać, co to jest oprocentowanie kredytów i depozytów oraz do czego przydaje się konto bankowe.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w lekcji, a na zakończenie spotkania wzięła udział w krótkim quizie, sprawdzającym ich wiedzę. Poprawne odpowiedzi nagradzane były drobnymi gadżetami Banku.
 
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za zaproszenie a uczniom za aktywny udział w lekcjach „bankowości”.