Zaloguj się

28 października 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawadce wzięli udział w wyjątkowej lekcji z zakresu bankowości i finansów.

Informacje o możliwościach współczesnej bankowości oraz o tym jak w bezpieczny sposób poruszać się po rynku finansowym, uczniom klasy siódmej i ósmej, przedstawiła Edyta Kotara - pracownik Banku. 

Młodzież aktywnie uczestniczyła w lekcji. Na zakończenie sprawdzili swoją wiedzę w krótkim quizie. Poprawne odpowiedzi nagradzane były gadżetami Banku.

Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia lekcji.