Zaloguj się

TalentowiSKO - program edukacyjny dla SKO

Bank Spółdzielcy w Limanowej rozpoczął proces rewitalizacji Szkolnych Kas Oszczędności w 2009 r. Idea oszczędzania pod patronatem Banku rozwinęła sie od tego momentu w ponad 30 szkołach z regionu. Obecnie dotychczasowa działalność Banku w tym zakresie zostaje poszerzona o program TalentowiSKO.

TalentowiSKO jest programem edykacyjnym, dzięki któremu uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mają szanse przeżyć w nowym roku szkolnym fascynującą przygodę w świecie finansów. TalentowiSKO to także nowoczesna platforma internetowa, która wykorzystuje media społecznościowe, blogowanie oraz możliwość zamieszczania i korzystania z treści multimedialnych, służy komunikowaniu się uczestników projektu oraz gromadzi narzędzia niezbędne do realizacji Programu.

Patronat nad Programem objęły wybrane Kuratoria oświaty, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

- Rozwijanie talentów dzieci i młodzieży to klucz do kreatywności, sukcesu, a także realizacji marzeń. Dlatego tak ważne jest wspieranie najmłodszych w odkrywaniu swoich uzdolnień oraz pomoc w ich mądrym wykorzystaniu. Program TalentowiSKO pokazuje młodym osobom, że przez aktywność i przedsiębiorczość można rozwijać swoje talenty. Chcemy uczyć, że drogą do osiągnięcia stawianych sobie celów są systematyczne oszczędzanie, mądre gospodarowanie finansami oraz pozytywne myślenie o pieniądzach i pracy. Jest to też świetny przykład działań prowadzonych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, które wspierają lokalne społeczności – powiedział Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS S.A.

Nauczyciele i dyrektorzy szkół biorących udział w Programie na platformie TalentowiSKO.pl, znajdą narzędzia i materiały potrzebne do jego realizacji. Są to m.in. scenariusze nowatorskich zajęć o finansach, angażujące dzieci w pracę zespołową i pobudzające ich kreatywność, karty pracy dla dzieci i nauczycieli oraz konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, z atrakcyjnymi nagrodami. Pomoce dydaktyczne opracowali pedagodzy, metodycy nauczania i eksperci z Banków Spółdzielczych. Szkoły biorące udział w Programie TalentowiSKO zyskują również dostęp do bezpłatnych materiałów szkolnych - akcesoriów sportowych, komputerowych, przyborów do pisania i malowania. Pomoże to odciążyć budżety domowe od części wydatków związanych z zakupem wyprawki dla ucznia.

Dzieci ze szkół podstawowych nauczą się m.in. odpowiedzialnie dysponować swoim „majątkiem” i systematycznie oszczędzać, aby uzbierać na konkretny cel. Gimnazjaliści wykorzystają wiedzę ekonomiczną w zadaniach zespołowych - przy organizacji aukcji czy zbiórki społecznej na ważny cel. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dowiedzą się, na jakich zasadach działają instytucje bankowe, jak przygotować biznesplan, pozyskać fundusze na przedsięwzięcie klasowe, własny biznes albo studia. Zachętą dla młodzieży do zaangażowania jest np. możliwość dofinansowania biznesplanów tworzonych przez uczniów, atrakcyjne nagrody przewidziano także dla aktywnych opiekunów szkolnych SKO. Na wszystkich etapach promowana jest umiejętność tworzenia
i realizowania planów działania, pracy w grupie oraz szacunek dla drugiego człowieka.

Naszą ideą jest uczenie pozytywnego podejścia do pieniądza. Dzieci i młodzież ciągle słyszą, ile to wyrzeczeń jest związanych z zarabianiem i posiadaniem pieniędzy. Chcemy, by pracownicy banków spółdzielczych pomagali zauważyć pogodny związek pieniądza z talentem. Jeśli lubisz coś robić, masz do tego talent, rozwijaj go. Praca oparta na talentach jest przyjemnością, a pieniądze pojawiają się przy okazji. Tak mówią ludzie sukcesu. Niech także polska młodzież rośnie w przekonaniu, że jeśli masz talent – masz pieniądze, jeśli masz pieniądze - rozwiniesz talent. Tak właśnie banki spółdzielcze mogą wychowywać przyszłych, świadomych finansowo klientów, odpowiedzialnych za swoje przedsiębiorcze życie – podkreśla Urszula Rożalska, dyrektor Departamentu Komunikacji w Banku BPS S.A.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS wspierają i aktywnie uczestniczą w życiu swoich lokalnych społeczności. Prowadzone przez nie Szkolne Kasy Oszczędności uczą przedsiębiorczości, oszczędzania i zarządzania swoimi pieniędzmi ok. 65 000 dzieci w całym kraju. Program TalentowiSKO wpisuje się w ten nurt. W rejonach gdzie dostęp do zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony, jest okazją dla szkół do rozszerzenia edukacji w zakresie finansów, przedsiębiorczości i rozwoju talentów. Uczniom zaś daje możliwość lepszego przygotowania się do testów, egzaminów, konkursów i olimpiad.

Aby przystąpić do Programu oraz uzyskać dostęp do platformy internetowej, wystarczy, że szkoła skontaktuje się z  Bankiem Spółdzielczym w Limanowej. Wśród atrakcji dla dzieci jest m.in. okazja odwiedzenia placówki bankowej w swojej okolicy i zobaczenia jak działa instytucja finansowa, co to jest skarbiec i czym różni się prawdziwy banknot od fałszywego.

Zapraszamy do współpracy!