Zaloguj się

SKO Zalesie

W dniu 4 marca 2013 roku, przeprowadziliśmy w naszej szkole  II etap quizu pod hasłem „Funkcje pieniądza”. W pierwszym, pisemnym etapie, który odbył się 25 lutego,  udział wzięło 19 uczniów z klas IV, V i VI. Do II etapu zakwalifikowało się 10 uczniów. Uczestnicy losowali pytania, na które odpowiadali przy aktywnym  dopingu  społeczności szkolnej. Podczas zdrowej i walecznej rywalizacji, uczniowie wykazali się szerokim zakresem wiedzy o pieniądzu oraz jego historii, bezbłędnie recytowali cytaty i powiedzenia na temat pieniądza.

 

Wszystkie odpowiedzi skrupulatnie oceniała komisja w składzie:

p. M. Trojanowska

p. A. Górska

p. J. Ziębowicz

 Główną nagrodą do zdobycia był plecak!

Oto laureaci:

I miejsce – Wioleta Nowak - klasa VI

II miejsce – Małgorzata Banach - klasa VI

III miejsce – Kinga Postrożna -  klasa VI

Zwycięzcy  i pozostali uczestnicy quizu otrzymali nagrody oraz  pamiątkowe gadżety od  Banku Spółdzielczego w Limanowej.

 

Opiekun SKO

Janina Ziębowicz