Zaloguj się

Jeżeli nadal chcesz płacić kartą w Internecie, pamiętaj o ustawieniu kodu PIN w Kartosferze. Niewprowadzenie kodu PIN, będzie skutkowało tym, że transakcja nie zostanie uwierzytelniona, a tym samym będzie nieskuteczna.

Płacisz kartą w internecie? Pamiętaj o ustawieniu kodu PIN!


Od 1 stycznia 2021r. każdy Użytkownik karty, który płaci kartą płatniczą w Internecie musi zdefiniować dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu PIN do transakcji Internetowych. Kod PIN nadaje Użytkownik karty płatniczej logując się do portalu KartoSFERA.
 


 

Jak ustawić kod PIN?

Ustanowienie drugiego czynnika uwierzytelnienia 3D Secure, tj. kodu PIN należy dokonać w Kartosferze w zakładce „3DS”, zawierającej opcję ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych. Kod PIN będzie ustalany przez Klienta jednorazowo i skutkować będzie dla wszystkich posiadanych kart oraz wydanych w przyszłości.

JAK NADAĆ KOD PIN W KARTOSFERZE

Logowanie do portalu Kartosfera: Z uwagi na dostęp do niektórych informacji wrażliwych w Kartosferze, tj. historia transakcji i Zestawień transakcji (Wyciągów) kart kredytowych, wprowadza się dwuskładnikowe uwierzytelnienie w logowaniu do Kartosfery. Każdorazowo, po wprowadzeniu hasła statycznego do portalu Kartosfera, Klientowi będzie wysłany SMS z hasłem jednorazowym na zarejestrowany numer telefonu.
 
Przypomnijmy jak zalogować się do portalu Kartosfera:
  • Portal kartowy Kartosfera to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych  usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.
  • Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania.
  • Jeśli logujesz się do portalu po raz pierwszy, kliknij w „Zarejestruj się”. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.
  • Jeżeli jesteś już zarejestrowany do portalu kartowego wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl, podaj  PESEL lub login (jeżeli został nadany) oraz hasło, które ustaliłeś przy pierwszym logowaniu do portalu. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Do wprowadzenia zmian Bank jest zobowiązany przepisami prawa, które wprowadzają obowiązek stosowania silnego uwierzytelnienia podczas dokonywania płatności elektronicznych.

Te przepisy znajdziesz w znowelizowanej ustawie o usługach płatniczych (wdrażającej wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. – tzw. dyrektywy PSD2) i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r.


Co to jest silne uwierzytelnienie?

Silne uwierzytelnienie klienta ma zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw związanych z tymi usługami.

Silne uwierzytelnienie polega na użyciu co najmniej dwóch z trzech elementów:
  • wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie klient (np.  hasło),
  • posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie klient (np. kod SMS, aplikacja mobilna do powiadomień)
  • cechy charakterystyczne klienta (np. biometria).
Każda z tych metod jest od siebie niezależna, co zwiększa jej skuteczność.


 

JAK WYGLĄDA UWIERZYTELNIANIE TRANSAKCJI PRZY UŻYCIU DWUSKŁADNIKOWEJ USŁUGI 3DS: