Zaloguj się

Wszystkie wpłaty gotówkowe dokonywane w placówkach naszego Banku w formie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego – zwolnione są z opłaty!

Wybierz organizację pożytku publicznego, którą chcesz wspierać i dokonaj darowizny bez opłat!

Warto pomagać 😊