Zaloguj się

W minioną środę w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szyku odbyło się przedstawienie teatralne o oszczędzaniu pn. „Złociszek”.

Przedstawienie miało charakter edukacyjny i ze względu na wysoki poziom, urosło do rangi uroczystości szkolnej. Podkreśliła to wyraźnie w  swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły Halina Kaczmarczyk, zachęcając uczniów do wdróżenia w życie przesłanek, które niesie spektakl.
W świat ekonomii i oszczędzania wprowadziła widzów bajkowa postać małego pieniążka Złociszka, wraz z mieszkańcami Leśnej Polany – rodziną miłych wiewiórek i ich leśnych sąsiadów, ukazali jak ważne w życiu jest oszczędzanie i racjonalne gospodarowanie pieniędzmi.
Z ramienia Banku w uroczystości uczestniczyła Sabina Załupska – Kierownik Zespołu Koordynacji Działalności Handlowej, która  w imieniu Zarządu, złożyła na ręce Opiekun SKO Doroty Kapera podziękowania za zorganizowanie wysoce profesjonalnego przedstawienia i gratulowała młodym aktorom – uczniom klas II i V - talentów artystycznych, przekazując upominki z logo Banku.
Na zakończenie uroczystości uhonorowano laureatów konkursu pn. „Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”, przekazując nagrody za aktywne oszczędzanie.