Zaloguj się

Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku.

Bank Spółdzielczy w Limanowej przystąpił do kolejnej edycji programu pomocowego Tarcza Finansowa PFR 2.0. Wsparcie finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju kierowane jest do firm z 54 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.


O Programie

Polski Fundusz Rozwoju realizuje kolejny Program rządowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w ramach rządowej Tarczy Finansowej 2.0. Wsparcie będzie udzielane w formie subwencji finansowej tak jak to miało miejsce w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów zł. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 miliardów zł.

Warunkiem ubiegania się o pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0 jest wykazanie spadku obrotów o minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.
  • W przypadku mikrofirm kwota subwencji jest uzależniona od skali spadku przychodów: będzie to 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów między 30 proc. a 60 proc. i 36 tys. zł przy spadku powyżej 60 proc.
  • W przypadku MŚP subwencja wypłacana jest w kwocie 70 proc. straty brutto poniesionej przez przedsiębiorstwo w okresie od listopada 2020 r. do marca 2021 r. (na podstawie wyników finansowych oraz prognozy); maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika.

Program Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest również przeznaczony dla firm, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0. PFR szacuje, że z pomocy skorzysta kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały podczas trwającej pandemii.

Wśród 54 branż, które mogą wnioskować o pomoc, znalazły się m.in. transport lądowy pasażerski, sprzedaż detaliczna odzieży, hotele, obiekty noclegowe i turystyczne, restauracje i firmy cateringowe, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, kina, teatry, biura podróży, organizatorzy turystyki oraz pozaszkolnych zajęć sportowych i artystycznych, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, muzea i obiekty kulturalne. 

  LISTA KODÓW PFR

Podobnie jak to miało miejsce podczas Tarczy 1.0, całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR, odbywa się online w systemie bankowości internetowej. Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Polski Fundusz Rozwoju informuje, że konsekwencją naruszenia przez Beneficjenta Programu „Tarcza Finansowa  2.0 PFR” ograniczeń nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii, będzie wypowiedzenie umowy subwencji finansowej, co będzie wiązało się ze zwrotem otrzymanej przez Beneficjenta subwencji finansowej. Komunikat w tej sprawie znajduje się na  stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

KOMUNIKAT dotyczący konsekwencji naruszenia obostrzeń epidemicznych.

 

Wspieramy naszych Partnerów ...

Jako Bank aktywnie włączyliśmy się w realizację programu Tarcza Finansowa PFR 2.0. Firmy, z którymi współpracujemy, mogą za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet lub eCorpoNet, ubiegać się o subwencje finansowe ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Mamy nadzieję, że działania, które prowadzimy pozwolą przedsiębiorcom przetrwać trudny okres i szybko wrócić do pełnej aktywności gospodarczej  - mówi Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku.
 


Wnioski

Wnioski o subwencję będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 z możliwością przedłużenia terminów do 30 czerwca 2021 r.

WAŻNE: W odróżnieniu do Tarczy Finansowej PFR 1.0., przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach drugiej edycji programu rządowego tj. Tarczy Finansowej PFR 2.0, zobowiązani są – już w momencie składania wniosku – do dołączenia do niego dokumentów potwierdzających ich umocowanie.

Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Mikrofirm oraz MŚP obsługiwany będzie za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków.
Klienci Banku Spółdzielczego w Limanowej mają możliwość złożenia wniosku o wsparcie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej: Zaloguj się do bankowości elektronicznej i wybierz Panel WNIOSKI.  
Informacja na temat przetwarzanie plików JPK:
PFR informuje, że system weryfikacji wniosków Tarczy Finansowej PFR 2.0 automatycznie sprawdza, czy przedsiębiorca przesłał do Urzędu Skarbowego deklarację rozliczenia podatków, np. JPK-V7M lub JPK-V7K za grudzień 2020 r. W przypadku braku tego rozliczenia w bazach danych US, system tymczasowo wstrzymuje wniosek i przez okres maksymalnie 7 dni roboczych sprawdza codziennie dostępność deklaracji. Najpóźniej po upływie tego okresu, PFR podejmuje decyzję na podstawie dostępnych danych.
Zastosowanie tej procedury może skutkować tym, że decyzja zostanie wydana w inny dzień niż najbliższy dzień roboczy po złożeniu wniosku do PFR. Dlatego PFR przypomina, aby przedsiębiorcy przed złożeniem wniosku o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR złożyli deklarację JPK-V7M lub JPK-V7K, a następnie odczekali co najmniej 7 dni ze złożeniem wniosku, co pozwoli na jego przetworzenie w systemach US, a następnie bezzwłoczną weryfikację przez PFR.

 

Warto wiedzieć

Branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji
Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Firm – bezpłatne szkolenia online
Najczęściej zadawane pytania
Informacje o Tarczy Finansowej PFR 2.0
 

Sprawdź szczegóły

Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm