Zaloguj się

Jesteś kredytowym lub leasingowym Klientem naszego banku? Skorzystaj z promocyjnej oferty finansowania samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 tony, połączonej z promocją "Karta paliwowa za 1 zł".

Zasady promocji 


W Promocji możesz wziąć udział jeżeli: 
  • zawarłeś z bankiem umowę leasingu albo umowę kredytu, która trwa co najmniej 6 miesięcy 
  • nie posiadasz wobec banku wymagalnych powyżej 30 dni zobowiązań kredytowych  
oraz   
  • w okresie trwania Promocji, podpiszesz umowę leasingu spełniającą poniższe parametry: 
o    Przedmiot leasingu: samochody osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
o    Rodzaj leasingu: operacyjny i finansowy podatkowo 
o    Waluta: PLN/EUR 
o    Minimalna wartość netto przedmiotu lub równowartości w walucie obcej wg kursu średniego NBP z dnia przekazania oferty: 50 000 zł 
o    Jednostkowa maksymalna kwota zaangażowania (wartość netto przedmiotu pomniejszona  o opłatę wstępną): 500 000 zł 

Warunkiem jest odbiór przedmiotu leasingu potwierdzony „Protokołem odbioru” z zastrzeżeniem, że decydująca dla skorzystania z Promocji jest data zawarcia umowy leasingu w okresie Promocji.  


Nagroda 


Po spełnieniu warunków promocji otrzymasz Kartę Paliwową zasiloną na 300 zł. 
Z powodów formalnych za kartę wystawimy notę księgową na kwotę 1 zł.  


 

Dlaczego warto 

  • karta paliwowa Orlen o wartości 300 zł 
  • brak opłaty wstępnej – klient nie musi angażować własnych środków 
  • zaangażowanie aż do 500 000 zł netto 
  • atrakcyjny pakiet ubezpieczeń 
  • szybka decyzja - udzielana na podstawie opinii o kliencie wystawionej przez nasz bank 
 


Bank Spółdzielczy w Limanowej, we współpracy z BPS Leasing S.A., oferuje usługi leasingowe na atrakcyjnych warunkach, umożliwiając finansowanie potrzeb inwestycyjnych dla swoich Klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z  OFERTĄ i do kontaktu LISTA PLACÓWEK