Zaloguj się

Zachęcamy do skorzystania z oferty promocyjnej!

Informujemy Państwa, że promocja lokaty WYSOKI STANDARD została przedłużona do 31 października 2011 r.  

 

Przypominamy, że warunki oprocentowania przedstawiają się następująco:

-  5,80% - dla lokat w kwocie od 1.000 zł do 50.000 zł

-  6,30% - dla lokat w  kwocie powyżej 50.000 zł

Lokata Standard otwarta w okresie promocyjnym oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.