Zaloguj się

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Robertem Kowalskim, które odbędzie się 1 marca 2023r. o godzinie 18.00 w Domu Duszpasterskim parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej.

Bank Spółdzielczy w Limanowej wspiera cenne inicjatywy, dzięki czemu ukazała się publikacja zatytułowana „Z biegiem rzeki Łososiny. Szkice historyczne: ludzie, miejsca, wydarzenia”. 

Książka, której autorem jest Robert Kowalski to niezwykła podróż w czasie i przestrzeni. To wyraz zawodowych fascynacji autora dziejami małych ojczyzn. Na ponad 400-stu stronach można zapoznać się z wieloma niezwykłymi wydarzeniami z bogatej historii miejscowości leżących w biegu nieokiełznanej rzeki, wijącej się u podnóża Beskidu Wyspowego, m.in. Łososiny Górnej, Tymbarku, Laskowej, Piekiełka czy Młynnego. Publikacja ta otrzymała nominację do ścisłego finału Konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategoriach „Książka o Sądecczyźnie Roku” organizowanego przez Fundacje Sądecką. 

Czytelnicy, którzy wezmą książkę do ręki, odnajdą w niej biogramy kilku niezwykłych postaci, które odegrały istotną rolę w dziejach tego regionu, jak chociażby ks. Antoniego Marescha (1808 – 1838), łososińskiego proboszcza, powstańca i spiskowca, Jakuba Mattrasa (1886 – 1959), żołnierza Wielkiej Wojny i Dywizji Strzelców Syberyjskich, ks. Józefa Ruska (1901-1978), wikarego w parafii w Łososinie Górnej i proboszcza w Pisarzowej.

W publikacji autor opisał sieć małej architektury sakralnej na przełomie XVIII i XI wieku. Znajdziemy tu informacje o klęskach, jakie nawiedzały ten region i dramatycznych wydarzeniach, związanych chociażby z działaniami wojennymi. Publikacja jest ilustrowana i oparta została na bogatej bazie źródłowej, pamiętnikach oraz szerokiej kwerendzie w prasie z przełomu XIX i XX wieku.

Zachęcamy do lektury i cieszymy się, że dzięki wydanej publikacji możemy przyczynić się do upamiętnienia historii naszego regionu, bowiem projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Robert Kowalski (ur. 1973), historyk i muzealnik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor i redaktor ponad 100 publikacji naukowych, w tym pięciu książek. Organizator licznych konferencji naukowych, wystaw stałych i czasowych. Inicjator oraz realizator programów edukacyjno-naukowych m.in. „Kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie kulturowym parafii p.w. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej”. Od wielu lat aktywny działacz szeregu organizacji społeczno-kulturalnych i naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Historycznego.