Zaloguj się

W marcu br. w Szkole Podstawowej w Zasadnem odbył się szkolny konkurs „QUIZ dla SKO-wiczów – Banki, pieniądze i oszczędzanie", którego organizatorem była Szkolna Kasa Oszczędności.

Głównym celem konkursu było wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej i oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o Banku Spółdzielczym w Limanowej.

Uczniowie mogli zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na gazetce ściennej, na której przedstawiono istotne pojęcia związane z bankowością oraz informacje o Banku Spółdzielczym w Limanowej. Konkurs trwał od 23 marca do 30 marca 2023 roku. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII.  Uczestnicy odpowiadali na 35 pytań z zakresu bankowości, finansów i oszczędzania.  Zadaniem uczniów było rozwiązanie quizu w formule online.

Uroczyste wręczenie nagród dla 4 najlepszych osób (upominków z logo Banku Spółdzielczego w Limanowej) nastąpiło 4 kwietnia 2023 r. Gratulujemy zwycięzcom!

Beata Wojnarowska
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Zasadnem