Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej poszerzył swoją ofertę skierowaną do Szkolnych Kas Oszczędności, która do tej pory kojarzyła się wyłącznie z oszczędzaniem dzieci i młodzieży.

Obecnie oszczędzanie w ramach Szkolnych Kas Oszczędności jest możliwe w ramach 3 rodzajów rachunków:

1. Rachunek SKO Szkoły,

2. Rachunek SKO Uczniów,

3. Rachunek SKO Rady Rodziców.

 

1. Rachunek SKO Szkoły umożliwia:

- otwarcie i prowadzenie rachunku SKO Szkoły,

- przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla SKO Szkoły,

- korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank i udostępnionych dla SKO Szkoły np. bankowość internetową, SMS Banking, telefoniczna usługa na hasło.

2. Rachunek SKO Uczniów, który umożliwia:

- otwarcie i prowadzenie rachunku SKO Uczniów,

- gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci będące członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank i udostępnionych dla SKO Uczniów np. bankowość internetową, telefoniczna usługa na hasło.

3. Rachunek SKO Rady Rodziców, który umożliwia:

- otwarcie i prowadzenie rachunku SKO Rady Rodziców,

- przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla SKO Rady Rodziców,

- korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank i udostępnionych dla SKO Rady Rodziców np. bankowość internetową, telefoniczna usługa na hasło.

 

Zapraszamy do naszych placówek w celu skorzystania z oferty.