Zaloguj się

20 lutego 2020 r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Szyku podczas balu karnawałowo- walentynkowego zorganizował loterię fantową, z której całkowity dochód przeznaczony został na leczenie chorej Marysi.

Cena losu wynosiła 5 zł, a każdy los wygrywał. Dodatkowo można też było ofiarować wolne datki do puszki. Postaraliśmy się, by nasza społeczność szkolna miała swój udział w zbiórce pieniędzy na tak szczytny cel. Do akcji dołączyła się tez Rada Rodziców, która dołożyła 300 zł oraz absolwenci naszej szkoły, wpłacając dobrowolne datki. Zebraną kwotę w wysokości 1855,27 zł wpłacono na konto fundacji #razemdlamarysi

Dorota Kapera
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa w Szyku