Zaloguj się

SKO Siekierczyna

W styczniu odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno - literackiego promującego oszczędzanie w SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej. Konkurs plastyczny przebiegał w dwóch kategoriach: klasy młodsze I-III i klasy starsze IV-VI. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs były wyjątkowo oryginalne i ciekawe, dlatego komisji bardzo trudno było wyłonić zwycięzców. Ostatecznie w konkursie plastycznym – kat. I przyznano:
I miejsce – Małgorzata Hybel kl. II i Ernest Król kl. II ,  
II miejsce – Jakub Liptak kl. III,  
III miejsce – Aleksandra Jagieła kl. I
Wyróżnienie – Natalia Borucka kl. III i Patrycja Król kl. II.
Natomiast w kat. II przyznano dwa pierwsze miejsca – Anna Hybel kl. VI i Anna Liptak kl. V.
W konkursie literackim przyznano:
I miejsce – Anna Hybel kl. VI,
II miejsce – Łukasz Król  kl. III,  
III miejsce – Marysia Kądziołka  kl. I
W pierwszym półroczu najwięcej pieniędzy zaoszczędziła klasa III, natomiast indywidualnie  „Mistrzem oszczędzania” został Michał Tokarczyk z kl. VI.
Nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej wręczyła uczniom pani Opiekun SKO podczas apelu podsumowującego wyniki nauczania i zachowania za I semestr.

Opiekun SKO:  Zdzisława Zoń