Zaloguj się

SKO Dobra

W ostatnim dniu przed feriami dokonano podsumowania I półrocza w Szkolnej Kasie Oszczędności w klasach I-VI Szkoły Podstawowej w Dobrej.
    Uczniami z największymi oszczędnościami zostali:

Najsystematyczniejszą uczennicą została:

 


Opiekun SKO:     Aneta Kokot


Nagrody ufundował Bank Spółdzielczy w Limanowej