Zaloguj się

Od 21 lipca 2009 r. przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 5 osób będą rozliczać się za pomocą nowego certyfikatu.

Oznacza to, że zestaw do składania podpisu elektronicznego będzie musiało zakupić kilkaset tysięcy właścicieli firm.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, Bank Spółdzielczy w Limanowej w ramach współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, rozpoczął sprzedaż certyfikatów kwalifikowanych. Można go zakupić w każdej placówce Banku i najlepiej zrobić to jak najszybciej, ponieważ po 21 lipca bez ważnego certyfikatu nie będzie można przesłać dokumentów do ZUS. Bank zajmuje się także odnawianiem certyfikatów, które utraciły ważność.

Taki obowiązek nałożyła na firmy ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wymaganiem, które musi zostać spełnione, aby ZUS przyjął dokumenty, jest opatrzenie deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Mimo, że do lipcowej daty pozostało niewiele czasu, po e-podpis wciąż nie zgłosiło się kilkaset tysięcy przedsiębiorców.

Co potrzeba do złożenia podpisu elektronicznego?

Czy podpis elektroniczny oferowany przez KIR jest równoważny z podpisem własnoręcznym?
Dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w myśl Ustawy o podpisie elektronicznym zyskują rangę dokumentu podpisanego własnoręcznie. Do weryfikacji autentyczności podpisu służą tzw. certyfikaty kwalifikowane.

Jakie są zalety korzystania z podpisu elektronicznego?
Dokument podpisany elektronicznie jest łatwiejszy w archiwizacji i dystrybucji niż dokument podpisany własnoręcznie. Podpis elektroniczny pozwala też na podpisanie dużej liczby dokumentów w bardzo krótkim czasie. W przypadku dokumentów papierowych ich własnoręczne podpisywanie jest bardzo czasochłonne, a dodatkowo generuje wysokie koszty ich przesyłania i bezpiecznego przechowywania.

Jakie dokumenty można podpisywać za pomocą podpisu elektronicznego?
W chwili obecnej istnieje kilka zastosowań bezpiecznych podpisów elektronicznych i kwalifikowanych certyfikatów, które funkcjonują w praktyce. Są to między innymi:

Cennik dostępny na stronie www.kir.com.pl

Zapraszamy do naszych placówek w celu zamówienia certyfikatu!