Zaloguj się

Seniorze zadbaj o bezpieczeństwo swoich pieniędzy z kontem dopasowanych do Twoich potrzeb!

seniorKonto

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób dojrzałych, który umożliwia gromadzenie środków, dokonywanie przelewów oraz realizowanie transakcji z użyciem karty Visa lub Mastercard.
 
Dzięki seniorKonto zyskujesz:
 • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych
 • dostęp do rachunku przez Internet - za pośrednictwem systemu eBankNet
 • możliwość otrzymywania wpływów gotówkowych i bezgotówkowych, np. emerytura
 • regulowanie zobowiązań i płatności, np. za telefon, internet, prąd
 • możliwość realizacji płatności w formie zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty


Za 0 zł otrzymujesz:

 • otwarcie rachunku płatniczego
 • prowadzenie rachunku płatniczego*
 • dostęp do nowoczesnej bankowości elektronicznej  
 • wydanie i wznowienie zbliżeniowej karty płatniczej do rachunku – Visa/MasterCard
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe
 • przelewy wewnętrzne w bankowości internetowej
 • dostęp do sieci bezpłatnych bankomatów  
 • dostęp do aplikacji mobilnej BSLMobile  
 • autoryzację transakcji za pomocą powiadomień push
* przy miesięcznym wpływie na rachunek kwoty w wysokości 2000 zł, brak wpływu powoduje naliczenie opłaty w wysokości 2 zł.
 

Dodatkowe korzyści:
Dowiedz się więcej w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Limanowej  WYKAZ PLACÓWEK