Zaloguj się

SKO Siekierczyna

14 X 2013r. Odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klasy pierwszej, którzy zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie. Tego dnia również 18-stu pierwszoklasistów zostało uroczyście przyjętych do Szkolnej Kasy Oszczędności. Każde dziecko otrzymało książeczkę SKO z wymaganym wkładem ufundowanym przez Opiekuna SKO oraz drobne gadżety ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Dzieci były bardzo uradowane i przyrzekły, że będą od tej  systematycznie oszczędzać przez cały rok.

Opiekun SKO: Zdzisława Zoń