Zaloguj się

8 stycznia 2020 r., na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Stróży, przedstawiciele Banku wzięli udział w spotkaniu z uczniami. Celem wizyty było przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki finansów i bankowości.

Jakie korzyści przynosi oszczędzanie, czy warto mieć konto bankowe, co to są płatności zbliżeniowe - to tylko niektóre zagadnienia, które zostały omówione podczas prelekcji, którą przeprowadziła Sabina Załupska, Kierownik Zespołu Produktów Bankowych i Marketingu. 

Spotkanie odbyło się w dwóch grupach: dla uczniów klas I – III oraz VII – VIII.  Grupa młodsza dowiedziała się m.in. co to jest pieniądz, dlaczego warto oszczędzać oraz jakie rozróżniamy produkty bankowe. Młodzież klas starszych rozmawiała o tym jak korzystać z produktów bankowych, co to jest oprocentowanie kredytów i depozytów oraz do czego przydaje się konto bankowe.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Na zakończenie wzięli udział w krótkim quizie sprawdzającym ich wiedzę, który przeprowadziła Anna Kądziołka – pracownik Banku ds. marketingu. Poprawne odpowiedzi nagradzane były drobnymi gadżetami.
 
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za miłe spotkanie i możliwość przeprowadzenia lekcji.