Zaloguj się

Mamy pierwszych zwycięzców w konkursie na zbieranie książeczek z pieczątkami świnek.

Dziękujemy Bankowi za nagrody, a przede wszystkim za motywację do dalszego systematycznego oszczędzania nie tylko dla dotychczasowych zwycięzców.

Agnieszka Janik
Opiekun SKO w SP w Jastrzębiu