Zaloguj się

SKO LASKOWA - KONKURS

W październiku  w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Laskowej odbył się coroczny  konkurs na najlepiej oszczędzającego ucznia. Konkurs jest odpowiedzią na ogólnopolską akcję pod hasłem : „Październik miesiącem oszczędzania”. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w idee oszczędności, gromadząc swoje pieniążki na książeczkach SKO. Jak się później okazało najlepiej oszczędzającymi uczniami zostali : Roksana Strzelecka (2a), Bartosz Tajs (2a), Dawid Kulig (3b), Dominika Chełmecka (5b), Michał Kaja (6a), Franek Kotlarz (2a), Szymon Kotlarz (2a), Michał Zelek (2a), Wiktoria Paruch (3b), Joanna Pławecka (2a), Krzysztof Jędrzejek (2a). Uczniowie Ci zostali wyróżnieni na apelu, nagrodzeni brawami i upominkami ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Limanowej pod patronatem którego w Laskowskiej szkole bardzo prężnie działa SKO

Opiekun SKO Laskowa

Magdalena Mąka