Zaloguj się

SKO Zalesie

Członkowie SKO wraz z opiekunem, w ramach zajęć  pozalekcyjnych, z wielkim zaangażowaniem  wykonali  bożonarodzeniowe stroiki, z którymi udali się do starszych i samotnych mieszkańców naszej miejscowości, składając im życzenia  z okazji Bożego Narodzenia.

Uczniowie mieli okazję do rozwijania swojego talentu  plastycznego. Nauczyli  się  wykonania gwiazdy betlejemskiej z bibuły oraz wzmocnili w sobie szacunek do ludzi starszych.

Opiekun SKO: Janina Ziębowicz