Zaloguj się

Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustwem z podmianą kart SIM, tzw. sim-swap-fraud. Dotyczy to osób, które korzystają z bankowości internetowej na smartfonie.

By dokonać kradzieży metodą SIM-swap-fraud, przestępca musi znać numer telefonu, dane osobiste i bankowe użytkownika. W pierwszym kroku przestępcy zgłaszają u operatora (podszywając się pod właściciela numeru) potrzebę wymiany karty SIM.

Następnie, wykorzystując wyłudzoną kartę SIM, przestępcy kontaktują się z bankiem, podszywając się pod właściciela konta, po czym dokonują telefonicznej zmiany haseł dostępu do bankowości internetowej. Dochodzi do zlecenia dokonania przelewów bankowych z rachunku pokrzywdzonego klienta banku na rachunki bankowe przestępców, skąd środki te wypłacane są, np. w bankomatach.

W sprawach prowadzonych obecnie przez Rzecznika Finansowego zlecenia przelewów uwierzytelniane były za pomocą kodów uwierzytelniających, które bank standardowo wysyła na numer telefonu komórkowego klienta. Kody trafiają bezpośrednio do przestępców, którzy korzystają z wyłudzonej karty SIM. Przestępcy wykorzystują wyłudzone w ten sposób dane dla uwierzytelnienia składanych dyspozycji.

Zwracamy uwagę klientów na konieczność reagowania w sytuacji podejrzenia nieprawidłowego działania urządzeń wykorzystywanych do autoryzacji i uwierzytelniania transakcji płatniczych. Zwracamy również uwagę dostawców usług płatniczych na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w procesie realizacji dyspozycji zmiany haseł dostępu do kanałów bankowości internetowej klientów, składanych w sposób zdalny – podkreśla dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Rzecznik podkreślił, że także sami klienci powinni dochować maksimum należytej staranności w celu ochrony własnych środków. Przede wszystkim nie należy ujawniać haseł do bankowości internetowej innym osobom. Trzeba chronić również urządzenia, na które otrzymujemy kody uwierzytelniające. A w przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy niezwłocznie powiadomić bank w celu zapobieżenia dokonania nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Według biura Rzecznika Finansowego, można podejrzewać, że przestępcy próbują nas okraść metodą SIM-swap-fraud, jeżeli nasz telefon nieoczekiwanie straci dostęp do sieci komórkowej.

- Jeśli nie jesteśmy przekonani, że telefon funkcjonuje poprawnie, skorzystajmy z innego telefonu i skontaktujmy się z naszym operatorem. Tam możemy uzyskać informację o tym, co jest przyczyną utraty dostępu do sieci komórkowej. Jeśli jest nim wymiana karty SIM, natychmiast skontaktujmy się z bankiem i zablokujmy telefoniczny/mobilny kanał uwierzytelniający - radzi rzecznik.


Źródło: BS.NET