Zaloguj się

Wykonaj plakat, napisz wiersz lub opowiadanie i wygraj atrakcyjne nagrody! 1 grudnia rozpoczyna się nowy konkurs SKO, skierowany do szkół oszczędzających pod patronatem Banku, pn. "Dlaczego oszczędzam w SKO z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej".

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie plakatu, wiersza lub opowiadania, zgodnie z tematem „Dlaczego oszczędza w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej". Nagrody w konkursie będą przyznawane zarówno w kategorii dla szkół, jak i dla uczniów. W tym roku dla szkół zostały przewidziane nagrody pieniężne, a dla uczniów - uczestników SKO atrakcyjne nagrody rzeczowe. Do wygrania deskorolki, torby sportowe, powerbanki i głośniki. Konkurs składa się z następujących etapów:I etap konkursu – eliminacje szkolne - 01.12.2017 - 15.04.2018Przeprowadzenie przez Opiekuna SKO w danej szkole konkursu na wykonanie plakatu, wiersza lub opowiadania na temat: „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”. Następnie zadaniem Opiekuna SKO lub Dyrekcji danej Szkoły jest wybranie trzech najlepszych prac w każdej z kategorii i przesłanie ich do Banku wraz z zestawieniem w terminie do 25.04.2018r. II etap konkursu wyłonienie laureatów - 26.04.2018 – 16.05.2018r.Komisja konkursowa spośród prac przesłanych do Banku z każdej szkoły wyłoni 30 laureatów Konkursu. III etap konkursu - uroczysty finał połączony z prezentacją prac - 22.05.2018Uroczysty finał konkursu połączony z prezentacją nagrodzonych prac. Komisja konkursowa nagrodzi 30 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. Szczegółowe zasady określone są w regulaminie Konkursu „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej” - REGULAMIN

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!