Zaloguj się

Wykonaj plakat, napisz wiersz lub opowiadanie i wygraj atrakcyjne nagrody! 1 grudnia rozpoczyna się nowy konkurs SKO, skierowany do szkół oszczędzających pod patronatem Banku, pn. "Dlaczego oszczędzam w SKO z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej".

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie plakatu, wiersza lub opowiadania, zgodnie z tematem „Dlaczego oszczędza w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej".



 



Nagrody w konkursie będą przyznawane zarówno w kategorii dla szkół, jak i dla uczniów. W tym roku dla szkół zostały przewidziane nagrody pieniężne, a dla uczniów - uczestników SKO atrakcyjne nagrody rzeczowe. Do wygrania deskorolki, torby sportowe, powerbanki i głośniki.



 



Konkurs składa się z następujących etapów:



I etap konkursu – eliminacje szkolne - 01.12.2017 - 15.04.2018



Przeprowadzenie przez Opiekuna SKO w danej szkole konkursu na wykonanie plakatu, wiersza lub opowiadania na temat: „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”. Następnie zadaniem Opiekuna SKO lub Dyrekcji danej Szkoły jest wybranie trzech najlepszych prac w każdej z kategorii i przesłanie ich do Banku wraz z zestawieniem w terminie do 25.04.2018r.



 



II etap konkursu wyłonienie laureatów - 26.04.2018 – 16.05.2018r.



Komisja konkursowa spośród prac przesłanych do Banku z każdej szkoły wyłoni 30 laureatów Konkursu.



 



III etap konkursu - uroczysty finał połączony z prezentacją prac - 22.05.2018



Uroczysty finał konkursu połączony z prezentacją nagrodzonych prac. Komisja konkursowa nagrodzi 30 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.



 



Szczegółowe zasady określone są w regulaminie Konkursu „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej” - REGULAMIN





Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!