Zaloguj się

„Złotówka do złotówki, do grosika grosz, już wiedzą mądre główki - Zbieraj w SKO” - słowami takiej piosenki uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu rozpoczęli w dniu 22.11.2012 r. uroczysty apel poświęcony oszczędzaniu.

„Oszczędzanie się opłaca...", pod takim hasłem uczniowie klasy III prezentowali na forum Szkoły przedstawienie teatralne mówiące o korzyściach wynikających z uczestnictwa w akcji „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym w Limanowej”. Przedstawienie zachwyciło publiczność głębokim przesłaniem oraz wysokim poziomem artystycznym. Zorganizowany przez opiekuna tutejszego SKO – Panią Janinę Ziębowicz apel ukazał ogromną chęć świadomego zarządzania swoimi oszczędnościami, jak i potencjał artystyczny drzemiący w uczniach. Dokonano też podsumowania szkolnego konkursu plastycznego "Logo SKO", wręczając finalistom nagrody ufundowane przez Bank.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Limanowej, na czele z Dyrektorem Oddziału w Kamienicy - Panem Andrzejem Walasikiem. Specjalnie na tę okazję przygotowali oni prezentację multimedialną „O Banku, pieniądzu i oszczędzaniu ”, a także konkurs z nagrodami. Nie trzeba było specjalnie namawiać uczniów na udział w quizie. Wykazali oni dużą aktywność i wiedzę na temat Banku.