Zaloguj się

SKO Zalesie

12 marca odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego
 „Jem owoce i warzywa – będziesz zdrów jak ryba ”

W konkursie wzięło udział 39 uczniów z klas:  0, I, II i III.

Cele konkursu:

- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się,

- rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych,

- popularyzacja oszczędzania.

Nagrody dla laureatów otrzymaliśmy od Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Dziękujemy!

OPiekun SKO: Janina Ziębowicz