Zaloguj się

Oszczędzanie się opłaca. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Starej Wsi rozdano kolejne nagrody za systematyczne oszczędzanie z SKO.

Uczniowie z radością odebrali upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.
Serdecznie gratulujemy a pozostałym uczniom życzymy wytrwałości w systematycznym oszczędzaniu! 

Dorota Kędroń
Opiekun SKO
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi