Zaloguj się

Nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia i sukces rynkowy - odebrał Prezes Zarządu

Nagrodę Orła Agrobiznesu otrzymują firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich prowadzonych w wybranych miastach.  

Konkurs przeprowadzany jest pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Jarosława Kalinowskiego. Nagrody i nominacje w konkursie przyznaje Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką i rynkową, marketingowców, handlowców, jak również ze specjalistów zajmujących się polityką jakości. Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, oraz dobra współpraca z władzami samorządowymi.  

Sukces Banku Spółdzielczego w Limanowej potwierdzili eksperci Kapituły porównując laureata z innymi bankami działającymi w rejonie Małopolskim. Limanowski Bank ma mocno ugruntowaną pozycję i jest uważany za nowoczesną instytucję finansową z ciekawą ofertą. Istotną sprawą jest fakt, iż Bank od początku swojego istnienia uwzględniał w ofercie potrzeby i problemy lokalne. W oparciu o zaufanie i wzajemną lojalność budował naturalne więzi z klientami, po to, by lepiej rozumieć specyfikę rynków lokalnych. Zadaniem priorytetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej, uwzględnionym w strategii marketingowej na przyszłe lata, jest znaleźć się w ścisłej czołówce Banków Spółdzielczych, poprzez budowę i umocnienie marki Banku, dalsza integracje ze społecznością lokalną, podnoszenie jakości obsługi klienta i bezpieczeństwo świadczonych usług, a także pozyskiwanie nowych klientów, szczególnie młodzieży uczącej się i studiującej.