Zaloguj się

Spotkanie SKO w ZSS Nr 4 w Limanowej

Opowieści o pieniądzu zdominowały temat rozmów w dniu 4 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej. W ramach SKO działającej aktywnie od kilku lat w tutejszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku. Definicje okazały się zbędne zarówno w zdobywaniu wiedzy o pieniądzu i jego ekonomicznych oraz społecznych funkacjach, jak również o sposobach mądrego gospodarowania różnymi zasobami, czyli oszczędzaniu. Dowodem na to był aktywny udział uczniów w konkursach przeprowadzonych na zakończenie spotkania w poszczególnych grupach wiekowych i wysoki poziom udzielanych odpowiedzi.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i życzymy sukcesów w oszczędzaniu.