Zaloguj się

SKO LASKOWA

2 grudnia 2016r. w Zespole Szkół w Laskowej odbył się konkurs „Omnibus SKO”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej, którzy w grupach złożonych z przedstawicieli poszczególnych klas, walczyli pokonując kilka konkursowych kategorii. Rywalizacja była zacięta, jednak praca zespołowa i duża wiedza uczestników konkursu przynosiła pozytywne efekty. Zwycięstwo odniosła klasa 2a, jednak wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom wiedzy i otrzymali nagrody od Banku Spółdzielczego w Limanowej.  Konkurs koordynowany i prowadzony był przez P. Magdalenę Mąka – Opiekun SKO, a nad prawidłowością jego przebiegu czuwała P. Sabina Załupska, reprezentująca Bank. Finałowi konkursu towarzyszyła prelekcja na temat oszczędzania, Banku oraz ekologii, która w tym roku jest znacząca w działalności SKO.

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy ogromne gratulacje!