Zaloguj się

Oferta dotyczy klientów posiadających akcje pracownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zarząd Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. wprowadził ofertę specjalną dla posiadaczy Akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. polegającej na zwolnieniu z opłat za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w Domu Maklerskim do dnia 31 grudnia 2013 roku. 

W związku z wprowadzoną oferta zapraszamy właścicieli w/w akcji do odwiedzenia naszego Punktu Usług Maklerskich mieszczącego się w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Limanowej, przy ulicy Rynek 7 w Limanowej.