Zaloguj się

Od 1 lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Sprawdź jak złożyć wniosek online.


Wniosek Rodzina 500+ złożysz w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.

Pamiętaj: wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
    
KROK 1   
Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet, wybierz zakładkę „Wnioski”.
Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Limanowej ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
KROK 2   
Po otwarciu zakładki „Wnioski” z menu bocznego wybierz „Wnioski eximee”.
Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na podstronę z danymi, które musimy potwierdzić.
KROK 3
Potwierdź swoje dane w bankowości elektronicznej – w zależności od uruchomionej formy autoryzacji: za pomocą hasła SMS lub powiadomienia Push w aplikacji BSLMobile.
KROK 4
Po dokonaniu autoryzacji zostaniesz przekierowany na podstronę, gdzie z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek Rodzina 500+"KROK 5
Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane. 
Pamiętaj: do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:
  • format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.)
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.


KROK 6
Po wysłaniu wniosku pojawi się okno zawierające dokumenty pdf, tj. Potwierdzenie wysłania wniosku oraz Wniosek. Dokumenty można zapisać na dysku lub innym nośniku informacji lub wydrukować. UWAGA! W związku z koniecznością usuwania danych wprowadzonych we wniosku z systemów bankowych jest to ostatnie miejsce, kiedy możesz zachować wypełniony formularz. W momencie zamknięte okna, dokument nie będzie już dostępny. 

Po wysłaniu wniosku, na Twój adres e-mail (wskazany we wniosku) zostanie przesłane urzędowe potwierdzenie odbioru (UPP/UPO). Może to potrwać od kilku godzin do kliku dni (w wyjątkowych przypadkach). UPP/UPO jest potwierdzeniem skutecznego złożenia prze Ciebie wniosku o świadczenie wychowawcze.


 

Przeczytaj także    Rodzinny Kapitał Opiekuńczy